Παραλαβή δωρεάς Κου Κ. Κορωνάκη

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο Λεμβαρχείο της ΣΝΔ στο Μικρολίμανο, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή δωρεάς του Κου Κωνσταντίνου Κορωνάκη, προέδρου της Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, από τον Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Γ. Πελεκανάκη ΠΝ., η οποία αφορά εξοπλισμό των ιστιοφόρων σκαφών με δύο σετ μανταριών, σκοτών και κάβων προσδέσεως προς κάλυψη των αναγκών τους.