Διεξαγωγή Παιγνίου Προσομοίωσης Διαπραγματεύσεων

1. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ) συνδιοργάνωσε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, ένα παίγνιο προσομοίωσης διαπραγματεύσεων επί των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σε Επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, με αντικείμενο διαβουλεύσεων «Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο».

2. Στην εν λόγω προσομοίωση συμμετείχαν Σπουδαστές από όλες τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ελλάδος, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Ικάρων, υπό την επίβλεψη – καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

3. Για την αρτιότερη προετοιμασία των συμμετεχόντων στο παίγνιο της Προσομοίωσης διοργανώθηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 στη ΣΝΔ, επιστημονική Ημερίδα με σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ζητήματα Ηγεσίας, Λήψης Απόφασης και Χειρισμού Κρίσεων, σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με παράλληλη ενημέρωση και κατανόηση των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ΝΑΤΟ.

4. Την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017 ακολούθησε το παίγνιο της προσομοίωση των Σπουδαστών των τριών ΑΣΕΙ ως όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών) με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ρόλου, και του πλαισίου εργασίας των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και την εξάσκηση τους στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε περιορισμένο χρόνο και με συγκριμένους κανόνες.