Εθιμοτυπική επίσκεψη Υποδιοικητή και αντιπροσωπείας Αιγυπτιακής Ναυτικής Ακαδημίας

1. Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Υποδιοικητή Ναυτικής Ακαδημίας της Αιγύπτου,του Κυβερνήτη του Αιγυπτιακού πλοίου και του ΑΚΑΜ της Αιγύπτου, στο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχο Γ. Πελεκανάκη ΠΝ.

Στο πλαίσιο της επισκέψεως, συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, ενώ έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών.

2. Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων επισκέφθηκαν 50 Αιγυπτίοι Ναυτικοί Δόκιμοι και πλήρωμα του Αιγυπτιακού πλοίου.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην Αίθουσα Τροπαίων, επίσκεψη στο Μουσείο της Σχολής και στην αίθουσα του προσομειωτή ναυτιλίας.