Επίσκεψη στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 2016

Στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, ο Υποδιοικητής και αντιπροσωπεία από Ναυτικούς Δοκίμους και Στρατιωτικό Προσωπικό της ΣΝΔ, επισκέφτηκαν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας για κοινωνική προσφορά.