Ημεριδα ΣΝΔ - ΙΕΚΕΘ

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ), διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, επιστημονική Ημερίδα με σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών σε ζητήματα Ηγεσίας, Στρατηγικής, Λήψης Απόφασης και Χειρισμού Κρίσεων με παράλληλη ενημέρωση και κατανόηση των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Συγκεκριμένα:

α) Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 διοργανώθηκε ημερίδα σε θέματα Ηγεσίας, Στρατηγικής, Λήψης Απόφασης, Χειρισμού Κρίσεων, καθώς και επί των Αρχών Διαβουλεύσεων και Διαπραγματεύσεων, ενώ η θεματολογία της προσανατολίστηκε στην ευρύτερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο διαβουλεύσεων «Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιφέρεια της Ε.Ε». Στην εν λόγω ημερίδα συμμετείχαν Σπουδαστές από όλες τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ελλάδος, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Ικάρων.

β) Την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2015 ακολούθησε προσομοίωση των σπουδαστών των τριών ΑΣΕΙ ως όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών) επί των «Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιφέρεια της Ε.Ε».», με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και του τρόπου εργασίας των παραπάνω οργάνων.