Πρωτόκολλο Συνεργασίας του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την 22 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη μεταξύ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διοργάνωση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία».