Παρουσίαση του σχεδίου της ΕΑΒΣ

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Ταφύλλης , παρουσίασε το προσχέδιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ). Η ενημέρωση διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και αφορούσε στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Την παρουσίαση παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές, Αξιωματικοί καθώς και εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.