Νικηφόρες Ναυμαχίες Έλλης 1912 και Λήμνου 1913

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τροπαίων της Σχολής ομιλία από τον Υποναύαρχο ε.α Μ. Μάστρακα ΠΝ με θέμα «Νικηφόρες Ναυμαχίες Έλλης 1912 και Λήμνου 1913».

Την τελετή παρακολούθησε το σύνολο των Ν. Δοκίμων, η διοίκηση καθώς και Στρατιωτικό και καθηγητικό προσωπικό της Σχολής .