Επίσκεψη ξένων ακολούθων στη ΣΝΔ

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 21 ξένων στρατιωτικών ακολούθων στη ΣΝΔ, στην οποία υπήρξε ενημέρωση για τη δράση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής, παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της.