Εθιμοτυπική επίσκεψη Υποδιοικητή και αντιπροσωπείας Αιγυπτιακής Ναυτικής Ακαδημίας

Την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εθιμοτυπική επίσκεψη του Υποδιοικητή Ναυτικής Ακαδημίας της Αιγύπτου μετά Αντιπροσωπείας Επιτελών Αξιωματικών καθώς και 50 Αιγυπτίων Ναυτικών Δοκίμων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης ενώ έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.