Επίσκεψη και διεξαγωγή εργαστηριακής άσκησης Ν.Δοκίμων στο ΕΜΠ

Τη Δευτέρα 06/04/15, στο πλαίσιο του ισχύοντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ε.Μ.Π. και Σ.Ν.Δ., πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας της Σ.Ν.Δ., επίσκεψη των τεταρτοετών Μηχανικών της Σ.Ν.Δ. στην Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στον Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του Ε.Μ.Π., που σκοπό είχε την διεξαγωγή άσκησης στη δεξαμενή προτύπων για την πειραματική μέτρηση της αντίστασης ενός σκάφους σε ήρεμο νερό, τους ναυτικούς δόκιμους ενημέρωσε και ξενάγησε στο Εργαστήριο ο Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δρ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, ενώ επιδείχθηκαν μοντέλα πλοίων που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο παλαιότερων συνεργασιών του Εργαστηρίου του Τομέα με το Πολεμικό Ναυτικό.