Τομεας VII
(Τομεας Ανθρωπιστικων & Πολιτικων Επιστημων)

Διευθυντής: Καθηγητής Ηλίας Τεμπέλης

Βασικό αντικείμενο του Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι η παροχή διδακτικού έργου και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία:

Α. Ναυτική Ιστορία: Ναυτική Ιστορία. Θεωρία Στρατηγικής. Ναυτική Γεωγραφία. Γεωπολιτική.
Β. Φιλοσοφία: Γενική Φιλοσοφία. Φιλοσοφία του Πολέμου.
Γ. Κοινωνιολογία: Γενική Κοινωνιολογία. Κοινωνιολογία του Πολέμου.
Δ. Ψυχολογία: Ατομική, Ομαδική & Κοινωνική Ψυχολογία.
Ε. Δίκαιο: Δίκαιο της Θάλασσας. Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.
ΣΤ. Στοιχεία Οικονομίας: Οικονομία της Άμυνας.
Ζ. Διευθυντική: Ηγεσία.
Η. Ελληνική Γλώσσα & Φιλολογία.
Θ. Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία.
Ι. Γαλλική Γλώσσα & Φιλολογία.
ΙΑ. Γερμανική Γλώσσα & Φιλολογία.
ΙΒ. Θεωρία Φυσικής Αγωγής & Φυσιολογίας.

Στον Τομέα λειτουργεί το Εργαστήριο Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας.

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr