ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ

Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα και είναι Δρ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός. Ομότιμος Καθηγητής ΣΝΔ (Ηλεκτροτεχνία). Διδάσκει στη ΣΝΔ από το Ακαδημαϊκό Έτος 1977. Αναλυτικότερα:

Επί σειρά ετών :α) Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. για θέματα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και για θέματα Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας.  β) Από το 1988 Εθνικός Αντιπρόσωπος του Π.Ν. στην Ομάδα ΝΑΤΟ AC/141(NG/6)SG/4 για θέματα Ηλεκτροτεχνίας Πολεμικών Πλοίων. 

 Κατά τις μεταπτυχιακές σπουδές ( Τεχνικό Πανεπιστήμιο Stuttgart/Γερμανία ),  τις μεταδιδακτορικές προσκλήσεις (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Stuttgart/Γερμανία, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών/Ελλάς, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Hamburg-Harburg/Γερμανία ) και κατά τη λοιπή σταδιοδρομία του ειδικεύτηκε σε θέματα Ενεργειακά, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Σ.Α.Ε. και Δυναμικής Συστημάτων, Ηλεκτροτεχνίας Πλοίων. Τα τρέχοντα επιστημονικά/ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν : Τεχνολογία του «Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου», Ποιότητα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας, Ανάλυση Χρονοσειρών. Στα ευρύτερα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης το Χάος, η Κβαντομηχανική, η Αστροφυσική και η Κοσμολογία.

Στη ΣΝΔ δίδαξε από τον Σεπτέμβριο 1977 μέχρι τον Αύγουστο 2010 Μαθήματα γνωστικού αντικειμένου Ηλεκτροτεχνίας, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Έκτοτε είναι Ομότιμος Καθηγητής ΣΝΔ στον Τομέα «Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Αναλυτικότερο Βιογραφικό Σημείωμα

Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών - Συγγραμμάτων


Μαθήματα Ηλεκτροτεχνίας ακαδ. έτους 2009-2010

Τηλέφωνο: 210.45.81.332                 E-mail:  ikx@snd.edu.gr