ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα (σε παρένθεση το αρμόδιο Εργαστήριο):

Κατεύθυνση Μαχίμων:

 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Μηχανική (ΕΕΜ)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία των Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Πειραματική Αντοχή και Αστοχία των Υλικών (ΕΤΝΥ)

Κατεύθυνση Μηχανικών:

 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΚΛ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι (ΕΕΜ)
 • Επιστήμη των Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική ΙΙ (ΕΕΜ)
 • Τεχνολογία των Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική ΙΙΙ (ΕΕΜ)
 • Πειραματική Αντοχή και Αστοχία των Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία (ΕΕΜ)

Το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων από τον Τομέα περιγράφεται στον Κανονισμό Σπουδών. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, τα μαθήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης.

Κάθε Ν. Δόκιμος, με την αποφοίτησή του, έχει διδαχθεί: Μάχιμοι Ν. Δόκιμοι: 104 διδακτικές ώρες μαθημάτων του Τομέα Μηχανικοί Ν. Δόκιμοι: 299 διδακτικές ώρες μαθημάτων του Τομέα. Περίπου το 1/3 των διδακτικών ωρών είναι εργαστηριακές.

 

  • Location

   Hellenic Naval Academy
   Hadjikyriakou Avenue
   Piraeus
   Athens
   P.C. 185 39
  • Contact Us

   General Secretariat
   Phone: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'at' snd.edu.gr

   Sports Dpt.
   Phone: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'at' snd.edu.gr

   Entrance Examinations Dpt.
   Phone: 2104581337
   e-mail: tee 'at' snd.edu.gr

   Public Relations Dpt.
   Phone: 2104581326
   e-mail: gdhs 'at' snd.edu.gr