ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Ναυτική Ιστορία – Α΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
  2. Φιλοσοφία – Α΄ έτος Μηχανικών και Β΄ έτος Μαχίμων.
  3. Κοινωνική Ψυχολογία – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  4. Στοιχεία Δικαίου – Γ΄ έτος Μηχανικών και Δ΄ έτος Μαχίμων.
  5. Στοιχεία Οικονομίας – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  6. Ελληνικά – Τάξη Προπαιδευόμενων Αλλοδαπών.
  7. Αγγλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
  8. Γαλλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
  9. Γερμανικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
  10. Φυσική Αγωγή – Όλα τα έτη Μαχίμων και Μηχανικών.