ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ -
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Τομέας διαθέτει πέντε (5) θέσεις Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και δύο (2) θέσεις μελών Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Εργαστήριά του σε μόνιμη βάση πλήρους απασχόλησης. Στον Τομέα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και αξιωματικοί του ΠΝ με μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή με τα αντικείμενα του τομέα ειδικότητα, οι οποίοι και συνδράμουν στην σύνδεση των Εργαστηρίων με τον Στόλο και τις Υπηρεσίες του ΠΝ.

Τα μόνιμα μέλη του Τομέα είναι:

Δρ. Νικολαος Μελανιτης

Μηχ. Μηχανικός, Καθηγητής ΣΝΔ 
Διευθυντής του Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών
Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής

210 4581330 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: nmelan'στο'hna.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Δρ. Χρηστος Κανδυλας

Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ

210 4581344 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: chkan'στο'hna.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Δρ. Δημητριος Καραλης

Μηχ. Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ

210 4581655 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: karalisdimitris'στο'hna.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Σταματιος Καλλιγερος

Μηχ. Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ

210 4581656 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: sskalligeros'στο'hna.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Παναγιωτης Αντωνακος, Αρχιπλοίαρχος (M) Π.Ν ε.α.

ΕΕΔΙΠ ΣΝΔ

210 4581656 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: panagiotis'στο'adonakos.gr

Bιογραφικό σημείωμα

Ιωαννης Γιαννουλης

ΕΕΔΙΠ ΣΝΔ

210 4581613 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: yanyan'στο'hna.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Τα στελέχη του Τομέα πέραν του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου, παρέχουν στη ΣΝΔ και διοικητικό έργο σε θέματα Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της ΣΝΔ, ανάπτυξης και συνεργασιών ΣΝΔ κ.α., στο πλαίσιο ομάδων εργασίας που οργανώνει η Κοσμητεία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της ΣΝΔ.