ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α Έτος

Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανικοί 1ο Εξάμηνο

 

Β Έτος

Εισαγωγή στη Ναυτική Μηχανολογία Ια Μάχιμοι 3ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Ναυτική Μηχανολογία Ιβ Μάχιμοι 4ο Εξάμηνο
Θερμοδυναμική Μηχανικοί 3ο Εξάμηνο
Μηχανική των Ρευστών Μηχανικοί 3ο Εξάμηνο
Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου Μηχανικοί 4ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μηχανικοί 4ο Εξάμηνο

 

Γ Έτος

Μετάδοση Θερμότητας Μηχανικοί 5ο Εξάμηνο
Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι Ι Μηχανικοί 5ο Εξάμηνο
Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι ΙΙ Μηχανικοί 6ο Εξάμηνο
Ναυπηγική Ι Μηχανικοί 6ο Εξάμηνο

 

Δ Έτος

Ναυπηγική Μάχιμοι 8ο Εξάμηνο
Ναυπηγική ΙΙ Μηχανικοί 7ο Εξάμηνο
Ναυτικοί Κινητήρες Diesel Ι Μηχανικοί 7ο Εξάμηνο
Στοιχεία Μηχανών Ι Μηχανικοί 7ο Εξάμηνο
Ναυπηγική ΙΙΙ Μηχανικοί 8ο Εξάμηνο
Ναυτικοί Κινητήρες Diesel ΙΙ Μηχανικοί 8ο Εξάμηνο
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Μηχανικοί 8ο Εξάμηνο

 

Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος

Ναυπηγική
Ναυτικές Μηχανές