Ερευνητικά ενδιαφέροντα Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών ΣΝΔ

Τα κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών της ΣΝΔ καλύπτουν τα εξής:

  1. Εξελίξεις μεθόδων και τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ναυτιλίας-Πλοήγησης, σύμφωνα με το σχέδιο eNav_SIP του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO E-Navigation Strategy Implementation Plan).
  2. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην υποστήριξη της Ναυσιπλοΐας και των Ναυτικών Επιχειρήσεων.
  3. Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης στις Θαλάσσιες Επιστήμες και στις Ναυτικές και Διακλαδικές Επιχειρήσεις.
  4. Επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην αποτελεσματικότερη σχεδίαση-εκτέλεση των Ναυτικών Επιχειρήσεων.
  5. Ανάπτυξη λογισμικού επίλυσης προβλημάτων ναυσιπλοΐας.