Προσωπικό Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών ΣΝΔ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ):

Καθηγητής: Δρ. Αθανάσιος Παλληκάρης   (Βιογραφικό σημείωμα)
Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: palikaris"στο"snd.edu.gr

Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ):

-Δρ. Θεαγένης Χαραντώνης

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ):

-Πλοίαρχος Α. Μαυραειδόπουλος ΠΝ

-Αντιπλοίαρχος Μ. Γαβαλάς ΠΝ

-Αντιπλοίαρχος Ι. Στρατογιάννης ΠΝ

-Αντιπλοίαρχος Φ. Παρασκευάς ΠΝ

-Πλωτάρχης Χ. Λέλης ΠΝ

-Πλωτάρχης Γ. Φραγκιαδάκης ΠΝ

-Πλωτάρχης Κ. Καραγιάννης ΠΝ

-Πλωτάρχης Γ. Χρυσοχού ΠΝ

-Πλωτάρχης Δ. Ακρίβος ΠΝ

-Πλωτάρχης Α. Τσαγκαρόπουλος ΠΝ

-Πλωτάρχης Γ. Γεννησαριώτης ΠΝ

-Πλωτάρχης Α. Δρίβας ΠΝ

-Πλωτάρχης Χ. Καστρίσιος ΠΝ

-Πλωτάρχης Ε. Μανιουδάκης ΠΝ

-Πλωτάρχης Δ. Νικολάου ΠΝ

-Πλωτάρχης Α. Χριστοδούλου ΠΝ

-Υποπλοίαρχος Σ. Γιασσάς ΠΝ

-Υποπλοίαρχος (Ο) Ν. Τσερνοτόπουλος ΠΝ

Προσωπικό Υποστήριξης:

-ΜΠΥ Ανδρέας Παλαιοκρασσάς (ΤΕ Πλοιάρχων)

Τελευταία Ενημέρωση: 3 Φεβρουαρίου 2017