Μαθήματα Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών ΣΝΔ

Α Έτος:

 1. Γενική Ναυτιλία - Ακτοπλοΐα Ι
 2. Γενική Ναυτιλία - Ακτοπλοΐα ΙΙ
 3. Ναυτική Τέχνη
 4. Ναυτική Μετεωρολογία
 5. Στοιχεία Ναυτιλίας και Ναυτική Τέχνη (Κατέυθυνση Μαχίμων)

B Έτος:

 1. Εφαρμοσμένη Ναυτιλία
 2. Αστρονομική Ναυτιλία - Παλίρροιες
 3. Θεωρητική Ναυτιλία και Εφαρμογές
 4. ΔΚΑΣ - Χειρισμοί Πλοίου

Γ Έτος:

 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλοήγησης
 2. Υδρογραφία - Ωκεανογραφία
 3. Η/Ν Χάρτες και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Ναυσιπλοΐα

Δ Έτος:

 1. Θαλάσσιο Περιβάλλον και Ναυτικές Επιχειρήσεις
 2. Εφαρμοσμένη Ναυτιλία - Πλοήγηση Ι
 3. Εφαρμοσμένη Ναυτιλία - Πλοήγηση ΙΙ

Η αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΝΔ όπου μπορείτε να τους βρείτε εδώ.