Ναυσίβιος Χώρα

Η «Ναυσίβιος Χώρα» είναι περιοδική έκδοση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αφιερωμένη στις Ναυτικές Επιστήμες. Την εποπτεία και το συντονισμό της έκδοσης έχει η Κοσμητεία της Σχολής. Σκοπός της έκδοσης είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός εντύπου που θα αξιοποιείται ως βήμα ενημέρωσης και επιστημονικού διαλόγου αλλά και προβολής του ερευνητικού και ευρύτερου επιστημονικού έργου του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, καθώς και των αποφοίτων της.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ:

Ο τίτλος παραπέμπει ευθέως στην Ελλάδα, ως χώρα-τόπο του οποίου ο «βίος» συναρτάται με τη θάλασσα και πλοία.

Η «Ναυσίβιος Χώρα» φιλοξενεί:

Ερευνητικές εργασίες, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
Εφαρμοσμένες μελέτες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως δυσχερή ή ειδικά προβλήματα με υψηλό βαθμό πρωτότυπης επίλυσης ή τεχνολογικής αποτελεσματικότητας.
Ενημερωτικά άρθρα με πλήρη και διεισδυτική διερεύνηση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων, σε διεθνές επίπεδο, επί συγκεκριμένων επιστημονικών ή/και ερευνητικών θεμάτων.
Ως περιοδική έκδοση αφιερωμένη στις Ναυτικές Επιστήμες επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν -αμέσως ή εμμέσως- την μείζονα περιοχή των Ναυτικών και των συγγενών με αυτή Επιστημών. Οι συγγραφείς είναι μέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, μέλη των ομολόγων Α.Σ.Ε.Ι. και των Πανεπιστημίων της Χώρας, καθώς και απόφοιτοι της Σ.Ν.Δ., σημερινά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
Η «Ναυσίβιος Χώρα» φιλοξενεί, επίσης, επιλεγμένα άρθρα μελών της διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Την αξιολόγηση των εργασιών αναλαμβάνουν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Κριτήρια αποτελούν η πρωτοτυπία, η επιστημονική επάρκεια, η πληρότητα στην ανάπτυξη του θέματος, καθώς και η γενική εικόνα του κειμένου ως προς τη γλώσσα και το ύφος.

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΔΟΣΗ:

Η «Συντακτική Επιτροπή», αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων, αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών που υποβάλλονται και την επικοινωνία με τους συγγραφείς, επιλέγει τα μέλη της «Επιστημονικής Επιτροπής» και συντονίζει το έργο της και επιμελείται -συνολικά- την μορφή και την αισθητική του τεύχους. Η «Ναυσίβιος Χώρα» εκδίδεται περιοδικά ανά διετία. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το 2006. Η έκδοση είναι ψηφιακή και τα πλήρη τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Χατζηκυριάκου
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr