Αποτελέσματα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 201

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 202

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 203

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 204

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 205

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 206

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 207

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 208

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 209

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 210

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 211

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 212

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 213

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 214

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 215

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 216

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 217

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 218