Αποτελέσματα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 201

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 202

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 203

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 204

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 205

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 206

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 207

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 208

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 209