Συγκρότηση Εκλεκτορικού για την επιλογή/εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στον τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών

Loading ...

 

    • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

      Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
      Τέρμα Χατζηκυριάκου
      Πειραιάς
      Αθήνα
      Τ.Κ. 185 39
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
      e-mail: gensec 'στο' snd.edu.gr

      Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
      e-mail: d.athlitismou 'στο' snd.edu.gr

      Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
      e-mail: tee 'στο' snd.edu.gr

      Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
      e-mail: gdhs 'στο' snd.edu.gr